• divran2019-1-1.jpg

Çeşitli nedenlerin tetiklemesiyle süre gelen göç hareketleri,  özellikle son yüzyılda artarak devam etmiştir. Bu kapsamda OF-Hayrat Yeniköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşunda bu söz konusu göçlerin izlerini görmek mümkün.Derneğimiz İstanbul’da kurulan ilk Karadeniz sivil toplum teşkilatlarından biridir. Kurucu Başkan Dursun TAŞKIRAN’dır. 25 Nisan 2006 tarihinde 11 kurucu üye, İstanbul’da günlük yayımlanan bir gazeteye kuruluşa dair bir ilan verirler. Bu ilan, Of Hayrat Yeniköy Kültür Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşu olarak kabul edilir.İlk toplantı 25 Nisan 2006: Kurucular kurulu Dursun TAŞKIRAN başkanlığında icra edilmiştir. 06 Eylül 2006’da gerçekleşen 1.olağan kongreyle de dernek faaliyetlerine fiilen başlar.09 Ekim 2006’da Derneğimiz;Sümer Mahallesi, 30/4 sokak No:5’de bulunan yeri kiralamaya karar verilmiştir.05 Temmuz 2011 ‘de gelindiğinde: Köyümüzde bulunan Orman Evinin köye kazandırılması kararı alınmış olup faaliyetlere resmen başlanmıştır.09 Nisan 2013’de Sürmene Orman İşletmeleri müdürlüğünün satışa sunduğu 106 Ada 5 Parseldeki 517.58 m2lik taşınmazın köyümüze kazandırılmak amacıyla satın alınmıştır.

Amaç:

Of Hayrat Yeniköy Kültür, Yardımlaşma Derneği, Of , Hayrat ve çevre köylerdeki kültürünü yaymaya çalışan, büyük bir SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR. Of Hayrat Yeniköy Derneği, yönetim kurulu ve tüm birimleriyle modern bir STK olan bu organizasyon, katılımı esas alır. Gönüllülük temelinde çalışmalar yürütür. Getirdiği öneriler ve söylemlerle karar vericilerin olduğu gibi hedeflediği toplum tarafından da dikkate alınır.Bugüne kadar sürdürülebilir başarısındaki en önemli etken, üyelerinin her koşulda derneğe gösterdiği ilgi, güven ve desteklerdir.

Kurulduğu Günden Bu Yana AMAÇLAR

 

  • Of, Hayrat ve Yeniköy dışında yaşayan her hemşerisini DOĞRU TEMSİL.
  • Of, Hayrat ve Yeniköy kaynaklarını doğru kullanarak geriye dönük hizmetlerle bulunmak
  • Türkiye’nin neresinde olursa olsun, Oflu,  Hayratlı ve Yeniköylü gençlerimizin eğitimine BURS’larla katkı sunmak
  • Katılımcılığını ve gönüllüğü artırmak
  • Of, Hayrat ve Yeniköy adına lobiler yaparak, ilçelerimize ve insanımıza katkı sağlamak.
  • İlçelerimize ve köyümüze yatırımları teşvik edecek programları desteklemek.
  • İlçelerimiz, köyümüzü ve ilçe tarihlerimizi doğru şekilde anlatmak ve bunun için programlar tertip etmek
  • Üniversitelerimizdeki genç ve yetenekli beyinlerin, bu oluşum içinde sürekli desteklemek
  • Yine aynı amaçla öğrencilerimizi bu çatı altında toplamak, mesleki ve çevresel gelişimlerini arttırmak
  • Politikacılarımız, bürokratlarımız, işadamlarımız, sanayicilerimiz, öğrencilerimiz ile tüm kesimlerimiz arasında DAYANIŞMA RUHU’nun geliştirmek