Coğrafi Yapı

        Yeniköy, Karadeniz sahil şeridine 22 Km. uzaklıkta, Kuzeyinde Of İlçesi, Güneyinde Çaykara İlçesi ve Bayburt İli, Doğusunda  Rize İli, Batısında Of ve Çaykara ile Dernekpazarı İlçeleri yer almaktadır.

Yeniköyde yazları ılık ve yağışlı, kışları serin ve yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir.

        Köyümüzün en büyük akarsuyu  Karadeniz’e dökülen Yeniköy deresidir. Arazi yapısı itibarı ile çok engebeli olan Yeniköy, Güneye doğru gidilerek yükselen fakat Doğu-Batı yönünde birbirine hemen hemen paralel derin vadiler şeklinde engebeli bir konum arzetmektedir. Bu vadiler arasında yan yana uzun sırtlar veya yörede “Kıran” tabir edilen tepecikler sıralanır. 

        Köyümüzün Güneyinde yer alan dağ köylerimizde, kızılağaç, komar, çam ve kestane ağaçlarından oluşan ormanlar mevcut olup, yine aynı bölgelerde yer alan yaylalara köylümüz Mayıs-Kasım ayları arasında çıkmakta ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

        Esasen tipik Karadeniz iklimi nedeniyle fazlaca yağış alan köyümüz bitki örtüsü yönünden oldukça zengindir. Hemen hemen her çeşit ağaç kendiliğinden yetişerek bütünüyle orman görümünü vermektedir. Köyümüzde ortalama olarak yılda 12.000 Ton çay kesilmesi sağlanmaktadır.